Ručitel

Ručitel


Ručitel je osoba, která se zaručí za splacení dluhu věřiteli pro případ, že dlužník svoje závazky neplní.

Věřitel vždy nejprve případné dluhy vymáhá na dlužníkovi, v případě neúspěchu následně na ručiteli.
© 2023   hypoteční kalkulačka   |   www.anuita.eu   |   kontakt   |   online: 1