vinkulace

vinkulace pojistné smlouvyVinkulace je vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. V případě škody na zastavené nemovitosti má pak přednostní právo získat plnění banka.© 2022   hypoteční kalkulačka   |   www.anuita.eu   |   kontakt   |   online: 1