hypotéka

Co je hypotéka?

Hypotéka resp. hypoteční úvěr je půjčka, zpravidla většího objemu financí, u kterého je splacení dluhu zajištěno nemovitostí v majetku dlužníka. Nemovitost je na základě zástavního práva zastavena, tzn. dlužník má až do doby úplného splacení dluhu omezena některá práva disponování touto nemovitostí. Zástavní právo je vyznačeno v katastru nemovitostí. Výše půjčky zpravidla nepřekračuje hodnotu zastavené nemovitosti, aby se banka dostala zpět ke svým penězům v případě nesplacení dluhu.

Po podpisu smluv a vložení zástavního práva ve prospěch banky (věřitele) do databáze katastru nemovitostí může začít klient čerpat úvěr, a to jednorázově či postupně. Po vyčerpání úvěru, tedy převodu půjčené částky v plné výši do dispozice klienta resp. použití úvěru k úhradě smluveného účelu, začíná dlužník dluh splácet, neboli umořovat, pravidelnými splátkami v předem stanovené výši a frekvenci. Výše splátek je odvozena od výše půjčky, dohodnuté výše úroku a celkové doby splácení úvěru.

Existuje několik modelů splácení, z nichž v našich končinách je nejpoužívanější anuitní splácení v měsíční frekvenci. Anuitní splátka je stejná po celou dobu splácení, na rozdil od prakticky nepoužívaného modelu degresivního či progresivního, kdy výše splátky se v čase mění - klesá resp. roste.

Za hypoteční úvěr banka samozřejmě, jako za každou jinou půjčku, inkasuje odměnu. Odměna banky je přitom předem pevně stanovena - je tvořena především úrokem. Více k tématu zde: Kolik stojí hypotéka?

Existují různé varianty hypoték, které se liší v různých aspektech.

Účelová hypotéka

Účelová hypotéka ...

Neúčelová (americká) hypotéka

Americká hypotéka ...

Variabilní hypotéka - float

Variabilní hypotéka ...

Hypoteční kalkulačky

Spočítejte si přesně, co Vás bude hypotéka stát - použijte naše hypoteční kalkulačky

hypoteční kalkulačka   Výpočet splátky hypotéky

hypoteční kalkulačka   Kalkulačka hypotéky podrobná

hypoteční kalkulačka   Kalkulačka refinancování

hypoteční kalkulačka   Kalkulačka porovnání hypoték


Banky poskytující hypoteční úvěry

Hypoteční banky v ČR.

© 2024   hypoteční kalkulačka   |   www.anuita.eu   |   kontakt   |   online: 1